คณะกรรมการของเรา

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีก่อน ณ บริเวณจุดพักผ่อนริมชายแดนสวิส ย้อนกลับไปตอนนั้นUziและRainerจับมือกันเป็นการตกลงในแนวทางทำงานรวมกัน คือ การดำเนินการ SAP Business One สำหรับบริษัทสาขาของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ทั่วโลก ทศวรรษต่อมาbe one solutionsได้กลายเป็น SAP powerhouse ระดับโลก และกำลังสร้างประวัติศาสตร์ก้าวต่อๆไปอีก พบกับ Uzi & Rainer!

ผู้จัดการระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, และในแต่ละแผนกของเรา

นี่คือบุคลากรที่รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน - ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และในฐานะหัวหน้าแผนกต่างๆ พบกับทีมผู้บริหารของเรา