ผู้จัดการระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, และในแต่ละแผนกของเรา

นี่คือบุคลากรที่รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน – ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และในฐานะหัวหน้าแผนกต่างๆ พบกับทีมผู้บริหารของเรา

Uzi Halfon

Founder & CEO

Mario Rui Candido

Regional Director Americas

Olli Kylänpää

Regional Director APAC

Arnaud Viviant

Regional Manager EMEA

João Sá Rodrigues

Country Manager United Kingdom

Benny Mastrup

Business Development Manager Nordic

Ran Feiwisch

Regional Manager Americas – SAP Business One

Gen Okazaki

Country Manager Japan

David Zhu

Country Manager China

Iswandi Hamli

Regional Manager (SEA)

Vipa Pipatbannakij

Country Manager Thailand

Joan Naval

Country Manager Philippines

Csilla Herczeg

Global Delivery Manager

Urbino Pescada

Chief Technical Officer

Petra Rojas Tamayo

Support Manager EMEA

Steven Li

Support Manager APAC

Eyal Razon

Chief Operating Officer

Dolly Ling

Global Financial Controller

André Marcelino

IT Manager

Lucile Segalen

Global Marketing Lead

Ana Sofia Santos

HR Manager