เหนื่อยหน่ายกับการป้อนข้อมูลและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือไม่ มีความรู้สึกว่า ระบบปัจจุบันของคุณขาดฟังก์ชันในการระบุแยกยานยนต์เป็นชนิดหรือไม่

Be one solutions

ต้องการแพ็คเกจเกี่ยวกับโซลูชันที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือไม่

เราเข้าใจดีว่าการอยู่ในอุตสาหกรรมการค้าส่งยานยนต์นั้น จำเป็นจะต้องมีระบบอำนวยความสะดวกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ หากคุณไม่มีระบบที่ช่วยให้คุณดูแลจัดการบริษัทสาขา คุณอาจต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่มีประสิทธิภาพและใช้เวลานานแล้ว วิธีนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดโดยมนุษย์อีกด้วย หากคุณใช้โซลูชันมาตรฐานอยู่แล้ว ส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีการดำเนินงานในส่วนของการจัดการกับข้อมูลหลักของยานพาหนะ และ/หรือ คุณรับทราบดีถึงขีดจำกัดเมื่อพบขั้นตอนที่ผิดพลาดในการจัดการยานพาหนะในโครงสร้างของระบบการจัดการของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันปัจจุบันของคุณนั้นอาจไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายในส่วนคอมมิชชั่นและส่วนลดในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ หรืออาจไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เลย

Be one solutions

be one solutions ในฐานะผู้ให้บริการบูรณาการระบบการจัดการยานยนต์ในแนวดิ่งของคุณ

หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ หรือกำลังมองหาโซลูชันในแนวดิ่งที่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ ประหยัดต้นทุน และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ระบบการจัดการยานยนต์ในแนวดิ่งของเรานั้นจึงเหมาะสำหรับคุณเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเวลาของคุณนั้นมีค่า โซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นได้ผสานรวมเข้ากับ SAP Business One อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของบริษัทยานยนต์ของคุณ

โซลูชันของเรานั้นช่วยให้คุณมีฟังก์ชันเฉพาะสำหรับจัดการด้านยานยนต์

Be one solutions Solutions
  • Vehicle Master (หมายเลขประจำรถยนต์, แชสซี, เครื่องยนต์, คอมมิชชั่น เป็นต้น)
  • แคตตาล็อกอะไหล่
  • เงื่อนไขราคา
 
  • ใบสั่งซื้อยานพาหนะ
  • การยอมรับการ
  • โหลดเงื่อนไข
  • การจัดสรรการ
  • ลงทะเบียนยานพาหนะ(การรวม) การ
  • ปล่อยและการอนุมัติการ
  • จัดส่งและการออกใบแจ้งหนี้ทางการเงิน
 
  • การรับใบสั่งซื้อ
  • การปรับ
  • การจัดสินค้าเข้าที่
  • การบรรจุหีบห่อ
  • กำหนดกระบะ / ย้ายกระบะ / ล้างกระบะ
  • เลือกฉลากพิมพ์ซ้ำ
ตรวจสอบหน้า WMS เฉพาะของเราได้ที่นี่.
  • เรียกคืน
  • สัญญาบริการ
  • การรับประกัน
  • การจำหน่ายอะไหล่และการออกใบแจ้งหนี้
  • สัญญาการซื้อ / ใบสั่งเบิกสินค้า
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การรับสินค้าที่ท่าเรือ
  • โครงสร้างสินค้า
  • ส่วนประกอบ
  • อนุสัญญา
  • ซื้อ / ลานยานพาหนะ
  • การตรวจสอบก่อนส่งมอบ
  • การส่งคืนอะไหล่, รับสินค้าในสต็อก
 
  • การคำนวณต้นทุนยานพาหนะ / การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
  • การบัญชีต้นทุนและงบประมาณ
  • คำสั่งซื้อภายใน / โครงการ
  • GL, AR, AP, สินทรัพย์ถาวร
 
  • การจำหน่ายยานพาหนะ
  • การจำหน่ายอะไหล่
  • ฟังก์ชันของตัวแทนจำหน่าย
  • การบริหารและการรายงาน
ตรวจสอบหน้า DMS เฉพาะของเราได้ที่นี่.

ฟังก์ชันการแก้ปัญหาของเราสามารถใช้ได้โดยตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ฟังก์ชันรวมศูนย์ภายในระบบ SBO นั้นใช้งานเพื่อรักษาข้อมูลยานพาหนะมาตรฐาน โดยเริ่มต้นจากใบสั่งซื้อ:
  • หมายเลขคอมมิชชัน
  • หมายเลขประจำรถยนต์ / หมายเลขแชสซี, หมายเลขเครื่องยนต์
  • คุณลักษณะของยานพาหนะ (รุ่น, สี, วันที่ผลิต)
  • คำอธิบาย / ความเป็นเจ้าของ
ความสามารถในการติดตามและประมวลผลแบบรวมศูนย์:
  • ติดตามประวัติการทำธุรกรรมของยานพาหนะเฉพาะประเภท
  • ระบุตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ
  • ดำเนินการและจัดการกระบวนการในส่วน PDI (การตรวจสอบก่อนจัดส่ง)
  • ดำเนินการและจัดการกระบวนการเตรียมยานพาหนะ
 
เงื่อนไขการกำหนดราคานั้นเป็นไปตามรุ่นของยานพาหนะหรือตามข้อตกลงเฉพาะ (VPO ตามตัวแทนจำหน่าย) ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาและเพิ่มประเภทธุรกรรมต่อไปนี้ในคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
  • การรักษาจำนวนส่วนลด
  • การรักษายอดคงค้าง (สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าพาหนะ)
  • ตามวันที่มีผลบังคับใช้
  • การพิมพ์/ซ่อนในส่วนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
  • การได้มาซึ่งราคาขายสุทธิทั้งหมด
  • สำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรตามยานพาหนะ
 
  • ในการสั่งซื้อ เงื่อนไขการกำหนดราคาจะมีการแสดงมา
  • ร์จิ้นของตัวแทนจำหน่าย ส่วนลดพิเศษ
  • โปรโมชั่นมาตรฐานที่จะลดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการราคาขายส่งสุทธินั้นจะเพิ่มยอดคงค้างของราคาขายส่งสุทธิ
  • โดยจะลงรายการในเอกสารในส่วนของการบัญชีไว้
 
ฟังก์ชัน โหลดข้อมูลโรงงาน จะสร้างข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับยานพาหนะ
  • หมายเลขคอมมิชชัน
  • หมายเลขประจำรถยนต์ / หมายเลขแชสซี
  • หมายเลขล็อต , หมายเลขเครื่องยนต์
  • สี
  • ประเภทสี
  • โรงงานวันที่ผลิต
 
  • การเลือกหมายเลขประจำรถยนต์
  • ขั้นตอนในการตรวจสอบว่า PDI และกระบวนการที่จำเป็นอื่น ๆ เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่
  • ปล่อยคำสั่งซื้อ
 
การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ เช่น ส่วนต่าง ราคาขาย เป็นต้น
  • การอนุมัติคำสั่งซื้อ
 
Be one solutions

เหตุใดลูกค้าจึงเลือกเราเป็นผู้ให้บริการบูรณาการระบบการจัดการยานยนต์ในแนวดิ่ง

“นอกเหนือจากการมีซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมแล้ว การมีพันธมิตรที่เหมาะสมก็สำคัญไม่แพ้กัน สิ่งที่เราต้องการคือ พันธมิตรที่มีความรอบรู้ และมีประวัติที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในการนำ SAP Business One ไปใช้ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจยานยนต์ที่เป็นแบบเช่นเดียวกับของเรา be one solutions จึงเป็นอะไรที่เหมาะสมและลงตัวมากจริง ๆ”

Chia Nam Liang, CIO at Hap Seng 

“ด้วยโซลูชันอุตสาหกรรมยานยนต์ของ be one solutions เราสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วขึ้น!”

Mary Ann Chan Ai-LynControlling Manager at Hap Seng 

“ เราจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่ปรับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายและด้านยานยนต์ได้อย่างง่ายดาย แนวทางที่คล่องตัวและรวดเร็วที่กำหนดโดย be one solutions และโซลูชันอุตสาหกรรมยานยนต์ของพวกเขานั้นช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะดำเนินการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ!”

Ayca AbaciITC / AP, Product Development & Production at Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation 

โซลูชันการผสานรวมบูรณาการระบบการจัดการยานยนต์ในแนวดิ่งของเราได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประสบการณ์หลายปีของทีมงานของเราที่ได้สั่งสมมาในอุตสาหกรรมเฉพาะทางนี้ ทำให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในฐานะผู้ให้บริการการจัดการยานยนต์ในแนวดิ่ง

be one solutions นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรของระบบ SAP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบพิมพ์เขียว การนำไปปฏิบัติใช้และการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์อันยาวนานของเรามาพร้อมกับความรู้ที่ลึกซึ้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยทีมงานหลากหลายเชื้อชาติและสายสัมพันธ์อันดีที่เรามี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP BUSINESS ONE®

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE ONE SOLUTIONS

บริการเสริมอื่น ๆ ของ SAP Business One ที่เรามอบให้