Be one solutions

การกำจัดของเสียออกจากกระบวนการผลิต

บริษัทของคุณปลอดของเสียโดยสมบูรณ์หรือไม่ "ของเสีย" นั้นประกอบด้วยการดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือสร้างของคุณที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าใด ๆ ให้กับลูกค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ของเสียคือกระบวนการในส่วนที่ลูกค้าไม่ต้องการจ่ายให้คุณ การขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า การขนย้ายหรือขนส่งที่ไม่จำเป็น การรอคอยบุคคลอื่น การผลิตเกินจำนวน การประมวลผลเกินความจำเป็น ข้อบกพร่อง รวมถึงการไม่ได้ใช้ความสามารถและทักษะใด ๆ ของผู้ปฏิบัติการนั้นเป็นสัญญาณสำคัญว่า ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องมือดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นเป็นเครื่องมือทั่วไปและไม่ได้ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมเฉพาะ 'ซึ่งระบบการผลิตแบบลีนของ be one solutions นั้นตั้งอยู่รากฐานของแนวทางในการจัดการที่เป็นระบบสำหรับการกำจัดของเสียและสร้างความคล่องตัวในกระบวนการผลิต เครื่องมือ Lean Manufacturing ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของคุณสำหรับ SAP Business One นั้นคือบริการเสริมที่คุณรอคอย

Be one solutions LEAN

การผลิตแบบลีนสำหรับ SAP Business One

บริการเสริมการผลิตแบบลีนที่ทรงพลังของเรานั้นช่วยขจัดความซับซ้อน และช่วยจัดการในส่วนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย: การผลิต เราใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีในอุตสาหกรรมในการพัฒนาครั้งนี้ การผลิตแบบลีน เป็นระบบการจัดการที่สามารถรวมเข้ากับ SAP Business One ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังสามารถขยายการให้บริการเป็นชุดบริการที่เต็มรูปแบบที่มีบริการเสริมต่อไปนี้: แกนการผลิตแบบลีน เทอร์มินัลการผลิตแบบลีน การบำรุงรักษาโรงงานและการจัดการคลังสินค้า (WMS)

โซลูชันการผลิตแบบลีนของเรานั้นสามารถใช้งานได้ง่าย และให้ผลกำไรที่ดีเยี่ยมสำหรับการดำเนินงานของคุณให้สำเร็จลุล่วง

ระบบการผลิตแบบลีนของ be one solutions สำหรับ SAP BUSINESS ONE ข้อมูลโดยสังเขป:

  • การคำนวณผลิตภัณฑ์โดยใช้ราคามาตรฐานหรือราคาเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลง
  • การพิจารณาถึงขนาดล็อตการผลิต
  • เรียกใช้การคำนวณในชุดงานเพื่อคำนวณราคาต้นทุนใหม่ ประเมินสินค้าทั้งหมดของคุณใหม่โดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งจากการคำนวณแบบกลุ่ม
  • จำลองการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุน

กำหนดวัสดุและทรัพยากรทางเลือก

  • กำหนดทรัพยากรให้กับศูนย์ต้นทุน
  • แบ่งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรออกจากกัน
  • กำหนดชั่วโมงตามแผนและตามจริงของคุณ
  • เรียกใช้รายงานการวิเคราะห์ศูนย์ต้นทุน
  • สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานจากภายนอก
  • เลือกวัสดุและทรัพยากรทางเลือกในคำสั่งผลิต
  • ควบคุมความแปรปรวนเมื่อปิดคำสั่งผลิต
  • เรียกใช้รายงานการวิเคราะห์ผลแสดงความแตกต่าง
  • การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์พกพาที่หน้าร้านและคลังสินค้า
  • การดำเนินการหลังการใช้งานวัสดุ
  • การดำเนินการหลังรับสินค้าที่ผลิต
  • เวลาที่ใช้ไปในส่วนของการจัดการทรัพยากรและผู้ปฏิบัติการ
  • การบันทึกเวลาที่ระบบขัดข้องและการวิเคราะห์
  • การแจ้งเตือนเพื่อให้ทำการบำรุงรักษา
  • การจัดการระบบโดยไม่ใช้เอกสาร
  • รักษาการควบคุมคุณภาพของแม่แบบทดสอบและแผนการตรวจสอบ
  • รักษาสถานะชุดกลุ่มเริ่มต้นตามรหัสรายการ
  • คำนวณอายุการเก็บรักษา
  • ควบคุมกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ได้วางจำหน่าย
  • เริ่มคำสั่งควบคุมคุณภาพเพื่อทดสอบสินค้าใหม่หรือสินค้าหมดอายุ
  • วางจำหน่ายสินค้าทีละชุดหรือทั้งหมด
  • รายงานการตรวจสอบย้อนกลับ
  • การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
  • ฟังก์ชันข้ามล็อตสินค้า
  • อินเตอร์เฟซสำหรับการจัดการเอกสาร ELO
  • จัดเก็บเอกสารทั้งหมดจาก SAP Business One ใน ELO
  • แนบไฟล์ไปยังเอกสาร SAP Business One ด้วยการลากแล้ววางและทำการเก็บถาวรใน ELO
  • ใช้คอนเท็กซ์เมนูใน SAP Business One AR และเอกสาร AP ทั้งหมดในการสืบค้น ค้นหาและแสดงเอกสารที่จัดเก็บถาวร
  • จัดเก็บรายการหลัก โครงสร้างสินค้าและขั้นตอนการผลิตให้อยู่ในหลาย ๆ
  • เวอร์ชัน เลือกการแก้ไขที่เปิดใช้งานอยู่ใน SAP Business One
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อทางวิศวกรรม
  • สร้างโครงสร้างรายการใหม่ (หรือปรับแต่งโครงสร้างที่มีอยู่) ภายนอกออบเจ็กต์ข้อมูลหลักของ SAP Business One
  • ใช้รายการ / โครงสร้างสินค้า / ขั้นตอนการผลิต / ทรัพยากรจากข้อมูลหลักของ SBO หรือใช้ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน SAP Business One เพื่อออกแบบและคำนวณผลิตภัณฑ์ใหม่
  • การคำนวณต้นทุนและราคาตามเวลาจริง
  • ฟังก์ชันสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพ
  • แนบโครงสร้างใหม่กับใบเสนอราคาและใบสั่งขายใน SAP Business One
  • บำรุงรักษา (ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร)
  • คอยให้การสนับสนุนในส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักร (ส่วนโครงสร้างสินค้าใน SAP Business One)
  • การบำรุงรักษาล่วงหน้า / การสอบเทียบสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ (ตามเวลา ตามตัวนับ การกำหนดรายการงาน หรือการกำหนดรอบไว้หลาย ๆ รอบ พร้อมตัวเลือกการแจ้งเตือน เช่น วงจร VDE รอบการทดสอบวงจรของตัวเอง ฯลฯ )
  • สร้างคำสั่งการบำรุงรักษาใน SAP Business One (เวลารายงานและปริมาณการใช้วัสดุรักษาข้อกำหนดการทดสอบเช่นสำหรับการสอบเทียบการพิมพ์ฉลากหลังการบำรุงรักษา / การสอบเทียบรายงาน / แบบสอบถามการบำรุงรักษา เช่น ประวัติ / บันทึกโดยละเอียดรายงานการรับรองและอื่น ๆ
  • การบำรุงรักษาพิเศษ (รวมถึงการรับการแจ้งเตือนโดยตรงจากเทอร์มินัลชั้นร้านค้าหรือมือถือ)
  • การรวมเข้ากับ ELO (โซลูชันข้อมูล) เพื่อรักษาเอกสาร (เทมเพลตการทดสอบ Excel ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์และคำสั่งซื้อ)

เหตุใดลูกค้าจึงเลือกเราเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตแบบลีน

Be one solutions

be one solutions นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรของระบบ SAP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบพิมพ์เขียว การนำไปปฏิบัติใช้และการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ บริการของเรามาพร้อมกับผู้มีประสบการณ์มากมายในการปรับใช้ รวมถึงโซลูชันของเรา และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP BUSINESS ONE®

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE ONE SOLUTIONS

บริการเสริมอื่น ๆ ของ SAP Business One ที่เรามอบให้