Be one solutions

การกำจัดของเสียออกจากกระบวนการผลิต

บริษัทของคุณปลอดของเสียโดยสมบูรณ์หรือไม่ "ของเสีย" นั้นประกอบด้วยการดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือสร้างของคุณที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าใด ๆ ให้กับลูกค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ของเสียคือกระบวนการในส่วนที่ลูกค้าไม่ต้องการจ่ายให้คุณ การขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า การขนย้ายหรือขนส่งที่ไม่จำเป็น การรอคอยบุคคลอื่น การผลิตเกินจำนวน การประมวลผลเกินความจำเป็น ข้อบกพร่อง รวมถึงการไม่ได้ใช้ความสามารถและทักษะใด ๆ ของผู้ปฏิบัติการนั้นเป็นสัญญาณสำคัญว่า ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องมือดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นเป็นเครื่องมือทั่วไปและไม่ได้ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมเฉพาะ 'ซึ่งระบบการผลิตแบบลีนของ be one solutions นั้นตั้งอยู่รากฐานของแนวทางในการจัดการที่เป็นระบบสำหรับการกำจัดของเสียและสร้างความคล่องตัวในกระบวนการผลิต เครื่องมือ Lean Manufacturing ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของคุณสำหรับ SAP Business One นั้นคือบริการเสริมที่คุณรอคอย

Be one solutions LEAN

การผลิตแบบลีนสำหรับ SAP Business One

บริการเสริมการผลิตแบบลีนที่ทรงพลังของเรานั้นช่วยขจัดความซับซ้อน และช่วยจัดการในส่วนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย: การผลิต เราใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีในอุตสาหกรรมในการพัฒนาครั้งนี้ การผลิตแบบลีน เป็นระบบการจัดการที่สามารถรวมเข้ากับ SAP Business One ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังสามารถขยายการให้บริการเป็นชุดบริการที่เต็มรูปแบบที่มีบริการเสริมต่อไปนี้: แกนการผลิตแบบลีน เทอร์มินัลการผลิตแบบลีน การบำรุงรักษาโรงงานและการจัดการคลังสินค้า (WMS)

โซลูชันการผลิตแบบลีนของเรานั้นสามารถใช้งานได้ง่าย และให้ผลกำไรที่ดีเยี่ยมสำหรับการดำเนินงานของคุณให้สำเร็จลุล่วง

ระบบการผลิตแบบลีนของ be one solutions สำหรับ SAP BUSINESS ONE ข้อมูลโดยสังเขป:

เหตุใดลูกค้าจึงเลือกเราเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตแบบลีน

Be one solutions

be one solutions นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรของระบบ SAP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบพิมพ์เขียว การนำไปปฏิบัติใช้และการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ บริการของเรามาพร้อมกับผู้มีประสบการณ์มากมายในการปรับใช้ รวมถึงโซลูชันของเรา และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP BUSINESS ONE

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE ONE SOLUTIONS

บริการเสริมอื่น ๆ ของ SAP Business One ที่เรามอบให้