Be one solutions

คุณยังคงต้องป้อนใบแจ้งหนี้ และ/หรือ คำสั่งซื้อในระบบ ERP ด้วยตัวคุณเองอยู่หรือไม่

ในโลกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าธุรกิจบางประเภทนั้นยังคงต้องบันทึกข้อมูลลงในกระดาษหรือใช้ใบกำกับสินค้าในรูปแบบ PDF และจัดการใบสั่งซื้อของลูกค้าลงใน ERP ด้วยตนเอง การประมวลผลด้วยตนเองนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงและขาดประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าได้โดยการใช้ระบบอัตโนมัติซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชั้นยอดในระบบ ERP ของคุณ

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลด้วยการสร้างสรรค์ให้เป็นระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาถึงแล้ว

โซลูชันที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้อัจฉริยะและการสั่งซื้อที่ชาญฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เอกสารล่าสุดของ Insiders Technologies ที่มีความสามารถในการรู้จำข้อมูลงในเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หรือในภาพเอกสารที่สแกนและแปลงเป็น XML ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้ รวมถึงบริการเสริมในการบูรณาการของเรา นั้นสามารถทำให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ได้เช่นเดียวกับเมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทางอีเมล แฟกซ์ หรือแบบกระดาษ หรือเมื่อผู้ให้บริการจัดส่งใบแจ้งหนี้ ทางระบบ OCR ของเราจะทำการรับโดยอัตโนมัติและประมวลผลส่งเป็น ERP ให้คุณ

หากตัวปัญญาประดิษฐ์ไม่รู้จักข้อมูลหรือฟิลด์ข้อมูลในบางส่วนแล้ว พนักงานจะได้รับแจ้งให้จับคู่ข้อมูลที่ขาดหายไปที่มีอยู่ในเอกสารด้วยตัวเอง จากขั้นตอนดังกล่าวนี้ ทาง AI จะปรับตัวและเรียนรู้จากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชันด้านการบูรณาการของเรานั้นจะรับข้อมูลจาก XML อย่างราบรื่น จากนั้นจึงนำเข้าสู่ SAP Business One ให้เป็นใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาสินค้า และในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ก็จะได้รับแจ้งถึงเอกสารที่นำเข้ามาใหม่

ระบบ OCR ของทาง be one solutions: โซลูชันที่มีประสิทธิผล ทั้งต่อต้นทุนและต่อเวลา

ประสิทธิผลต่อต้นทุน

 

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณด้วยการประหยัดเวลาในทีม ใบแจ้งหนี้อัจฉริยะและคำสั่งซื้ออัจฉริยะ จะใช้ระบบจดจำตรวจสอบและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่นสำเนาไฟล์เอกสาร ไฟล์ pdf, ไฟล์ jpg และอื่น ๆ ลงในโซลูชัน ERP โดยอัตโนมัติ

 

ประสิทธิผลต่อเวลา

 

 • จัดสรรเวลาในทีมของคุณใหม่กับภาระงานที่มีความหมายมาก ขึ้น ด้วยระบบ OCR ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเรานั้นช่วยให้ระบบสามารถทำงานอัตโนมัติและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

Be one solutions

ตัวอย่างนี้ไม่ได้นำไปพิจารณาถึงเงินเดือนของพนักงานของคุณซึ่งจะถูกลด/จัดสรรใหม่ให้กับเนื้องานประเภทนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของระบบการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ของ be one solutions

  • ระบุผู้รับและผู้ส่งเอกสาร
  • ดึงข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายพร้อมกับแถวรายการ/ข้อมูลตำแหน่ง
  • จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้กับข้อมูล
  • การสั่งซื้อ และ/หรือ การจัดส่งสินค้า
  • การประมวลผลเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติโดยไม่มีการกำหนดค่าทีละรายการ และ/หรือ มีการรบกวนของผู้ใช้
  • กลไกในการเรียนรู้สำหรับโครงสร้างการเรียนรู้และกลยุทธ์การแยกข้อมูล
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การรู้จำเอกสารในภาษาที่เกี่ยวข้องทุกภาษา
  • การใช้ข้อมูลหลักที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจสอบทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
  • การยืนยันข้อมูลที่รู้จักโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง
  • ขั้นตอนในการจัดการกับแบบฟอร์มเอกสารและเอกสารที่จัดการได้โดยอิสระ
  • ระบุข้อมูลบันทึกและคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยลายมือได้
  • GUI ที่สามารถปรับเปลี่ยนและกำหนดค่าได้สำหรับทำการยืนยัน
  • Web Verifier ที่สามารถเปิดใช้งานเพื่อทำการยืนยันโดยไร้ตัวกลางได้
  • การกระจายการโหลดโดยอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบติดตามผ่านอินเทอร์เฟซรูปภาพ
  • การแจ้งเตือนความเบี่ยงเบนของระบบโดยอัตโนมัติ
Be one solutions

เหตุใดฉันจึงควรเลือกระบบการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ของ be one solutions

Be one solutions

โซลูชันระบบอัตโนมัตินี้ใช้ OCR (Optical Character Recognition) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์เอกสารที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการรับรองและส่งมอบโดยพันธมิตรที่เป็นที่ยอมรับของเราซึ่งเป็นผู้นำในภาค AI - Insider Technologies และขับเคลื่อนโดยความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระดับโลกจาก be one solutions be one solutions นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรของระบบ SAP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบพิมพ์เขียว การนำไปปฏิบัติใช้และการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP BUSINESS ONE®

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE ONE SOLUTIONS

บริการเสริมอื่น ๆ ของ SAP Business One ที่เรามอบให้