Be one solutions elo

คุณต้องการที่จะรวมศูนย์การควบคุมและจัดระเบียบเอกสารของคุณให้เข้าที่เข้าทางหรือไม่

เอกสารและข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้นถูกเก็บเป็นกระดาษ อีเมลหรือบันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ใช่หรือไม่ เราเองทราบดีว่า การไม่มีพื้นที่ ๆ เป็นส่วนกลางในการจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ของคุณนั้นอาจเป็นเรื่องฟังดูน่าหงุดหงิด และการที่มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ แหล่งต่างกันนั้นอาจทำให้สูญเสียข้อมูลที่สำคัญได้

แก้ไขปัญหาการค้นหาและจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วย ELO Digital Office

รับใบเสนอราคาของ ELO ECM Suite กันเลย

ทาง ELO ได้กำหนดมาตรฐานทางดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บ การจัดการ และการรักษาดูแลเอกสารและข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะยึดข้อมูลเมตาและการค้นหาข้อความโดยใช้การบูรณาการจัดการ โดยเอกสารจะพร้อมใช้งานโดยสามารถทำการค้นหาอย่างครอบคลุมได้ การจัดการเอกสารใน ELO นั้นปฏิบัติหลักการของการเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดิจิทัล (GDPdU)

ซึ่งการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบ พร้อมทั้งระบุคำสำคัญนั้นจะช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทางธุรกิจ: โดยเอกสารทั้งหมดจะพร้อมใช้งานกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างของวิธีนี้ ได้แก่ ช่วยให้กรรมการผู้จัดการสามารถค้นหาและดูรายการเดินบัญชีได้โดยเกิดการไม่ขัดจังหวะในส่วนขั้นตอนการทำงานของนักบัญชี และนักบัญชีเองก็สามารถสามารถตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้

เหตุใด ELO จึงเป็นระบบการจัดการเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

Be one solutions
Be one solutions

เหตุใดฉันจึงควรเลือกใช้ ELO ECM Suite ของ be one solutions

 

be one solutions นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรของระบบ SAP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบพิมพ์เขียว การนำไปปฏิบัติใช้และการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ บริการของเรามาพร้อมกับผู้มีประสบการณ์มากมายในการปรับใช้ รวมถึงโซลูชันของเรา และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด เราพร้อมที่จะช่วยคุณจัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP BUSINESS ONE

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE ONE SOLUTIONS

บริการเสริมอื่น ๆ ของ SAP Business One ที่เรามอบให้